Vážení zákazníci, produkty ze sekce GIVOVA, JOMA a OBUV odesíláme zpravidla ve lhůtě 14 dnů ! Objednávky učiněné do 7.12.2024 vyexpedujeme do Vánoc. Produkty ze sekce VÝPRODEJ odesíláme do 24 hodin od objednání, Děkujeme

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@josport.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde. Platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line nacházející se zdeje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.