Vážení zákazníci, aktuálně probíhá re-design eshopu, který bude dokončen do 29.5. Prosíme tedy o trpělivost a omlouváme se za případné chyby na eshopu. Děkujeme

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@josport.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde. Platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line nacházející se zdeje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, web zde, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.